Knihovna pro práci s konvolučními neuronovými sítěmi v jazyce C#

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


Cílem práce je navrhnout a implementovat knihovnu pro práci s hlubokými konvolučními neuronovými sítěmi (CDNN) v jazyce C#, neboť pro tento jazyk zatím žádná nativní knihovna není k dispozici. Důraz bude kladen na modularitu, jednoduchost a srozumitelnost implementace, tak aby mohla posloužit kromě experimentování s DCNN i pro výukové účely.

1. Seznamte se s teorií hlubokých konvolučních neuronových sítí, prozkoumejte existující implementace knihoven pro práci s CDNN.
2. Navrhněte a implementujte v jazyce C# modulární knihovnu pro práci s CDNN za dodržení pravidel a doporučení pro zajištění vysoké srozumitelnosti a čitelnosti zdrojového kódu, aby bylo možné knihovnu používat pro výukové účely.
3. Ověřte kvalitu implementace navržením a provedením několika vhodných jednoduchých experimentů s CDNN.
4. Dosažené výsledky řádně zdokumentujte a kriticky zhodnoťte.
Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.

Email: kekstein@kiv.zcu.cz

Vloženo: 4.5.2017 v 01:20:07

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoIng. Kamil Ekštein, Ph.D.
kekstein@kiv.zcu.cz
Ing. Kamil Ekštein, Ph.D.
kekstein@kiv.zcu.cz