Interaktivní průvodce areálem ZČU

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


Interactive guide to the UWB campus

1) Seznamte se s technologií progresivních webových aplikací (PWA) a jejich možnostmi pro tvorbu off-line mobilních aplikací.
2) Prozkoumejte možnosti využití Google map v off-line módu PWA.
3) Demonstrujte možnosti PWA implementací průvodce zvolenou oblastí. Aplikace by měla umožnit:
a) Stáhnout data zvolené oblasti (či jejich část) do interního úložiště použitého zařízení, včetně možnosti jejich aktualizace.
b) Zobrazit mapu oblasti se zajímavými místy, včetně jejich popisků, obrázků (popř. videí) a bodů, které uživatel obdrží při jejich návštěvě.
c) Sbírání bodů při návštěvě konkrétního zajímavého místa např. na základě GPS souřadnice uživatele či QR kódů daného místa.
4) Kriticky zhodnoťte klady a nedostatky vytvořené aplikace.

Literatura:
- Google Inc. Progressive Web Apps [online] [cit. 1.5.2017]. Dostupné z: https://developers.google.com/web/progressive-web-apps/
- dodá vedoucí bakalářské práce
Pro akad. rok: 2018/2019

Vložil: Ing. Michal Nykl, Ph.D.

Email: nyklm@kiv.zcu.cz

Vloženo: 11.5.2017 v 01:20:04

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoIng. Michal Nykl, Ph.D.
nyklm@kiv.zcu.cz
Ing. Michal Nykl, Ph.D.
nyklm@kiv.zcu.cz