Fulltextové vyhledávání s podporou stemmingu / lemmatizace

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Volné


Cílem práce je implementovat metodu stemmingu a lemmatizace a integrovat je do vyhledávacího systému Apache Solr. Dále pak experimentálně ověřit a porovnat přesnost obou řešení v rámci celého systému.

Bližší informace dodá zájemcům vedoucí práce.


Pro akad. rok: 2018/2019

Vložil: Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.

Email: pkral@kiv.zcu.cz

Vloženo: 18.5.2017 v 01:20:11

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoDoc. Ing. Pavel Král, Ph.D.
pkral@kiv.zcu.cz
Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.
pkral@kiv.zcu.cz