Vývoj informačního systému na více databázových platformách

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


Informační systémy ukládají data nejčastěji v relačních databázích. Pro tento účel je na trhu řada databázových serverů od open source řešení po velké robustní systémy. Zákazník často dodavateli diktuje jako podmínku použití konkrétního databázového serveru. Dodavatel tak musí mít připravené řešení pro více databázových platforem současně. Přestože je komunikace s databázovými systémy standardizovaná normou ANSI, zejména v oblasti definice struktury databáze jsou mezi jednotlivými řešeními značné rozdíly, což údržbu multiplatformních aplikací komplikuje.
Cílem práce bude navrhnout metody pro výrobu a údržbu aplikací na různých databázových platformách a metody ověřit na vzorovém příkladu. Student musí při své práci vzít v úvahu aspekty databázových prostředí PostgreSQL, Oracle a SQL Serveru. Řešení musí uvažovat také kód uložený v databázi (triggery, procedury, …).
Student může vyjít ze stávajícího řešení používaného ve firmě CCA nebo přinést vlastní nové. Je možné použít i vhodná řešení třetích stran.
Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: CCA Group a.s.

Kontaktní osoba: Petr Přibyl

Email: petr.pribyl@cca.cz

Vloženo: 18.5.2017 v 01:20:12

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchváleno--