Automatické vyhledávání vzorů

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Volné


Cílem práce je navrhnout a implementovat metodu/y pro automatické vyhledávání vzorů v obrázcích. Dále pak experimentálně ověřit přesnost výsledného systému.

Příklad: Mějme skeny rukopisně psaného textu, program projde všechny stránky a vrátí uživateli takové, kde se píše o barokním kostelu v Chebu. Hledaný vzor je nejdříve ručně označen uživatelem.

Bližší informace dodá zájemcům vedoucí práce.
Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.

Email: pkral@kiv.zcu.cz

Vloženo: 18.5.2017 v 01:20:12

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoDoc. Ing. Pavel Král, Ph.D.
pkral@kiv.zcu.cz
Doc. Ing. Pavel Král, Ph.D.
pkral@kiv.zcu.cz