Detekce mobilních zařízení v budově

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Volné


Cílem práce bude seznámit se s dostupnými cestami, jak lze detekovat aktivní mobilní zařízení, analyzovat je a vytvořit jednoduchou aplikaci pro sběr těchto dat a jejich vyhodnocování. Aplikace bude využívat služeb NoSQL databáze (MongoDB), která má základní lokalizační podporu pro práci s geodaty.

Osnova zadání:
1. Seznamte se s dostupnými způsoby detekce mobilního zařízení v budově
2. Seznamte se se základní legislativou v této oblasti sběru dat
3. Seznamte se s MongoDB databází
4. Navrhněte aplikaci, která bude detekovaná mobilní zařízení a jejich základní metadata ukládat do zvolené DB
5. Naprogramujte navrženou aplikaci
6. Proveďte vyhodnocení nasbíraných dat

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: CCA Group a.s.

Kontaktní osoba: Ing. Jan Patera

Email: jan.patera@cca.cz

Vloženo: 19.5.2017 v 01:20:07

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchváleno--