Aplikace datově závislého diskrétního Laplaceova operátoru

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


Seznamte se s teorií a možnostmi diskretizace Laplaceova operátoru pro použití na trojúhelníkových sítích. Navrhněte a teoreticky popište způsoby konstrukce symetrického a nesymetrického diskrétního Laplaceova operátoru minimalizací delta souřadnic pro statické a dynamické trojúhelníkové sítě. Analyzujte teoreticky vlastnosti výsledných operátorů a otestujte jejich vlastnosti pro následující aplikace:
- komprese dynamických trojúhelníkových sítí
- vyhlazování statických i dynamických trojúhelníkových sítí
- parametrizace statických a dynamických trojúhelníkových sítí
- interpolace trojúhelníkových sítí
Dosažené výsledky zdokumentujte.

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.

Email: lvasa@kiv.zcu.cz

Vloženo: 25.5.2017 v 01:20:05

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoDoc. Ing. Libor Váša, Ph.D.
lvasa@kiv.zcu.cz
Doc. Ing. Libor Váša, Ph.D.
lvasa@kiv.zcu.cz