Implementace algoritmů šachové hry

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


1. Při zpracování tématu vyjděte z výsledků Vaší bakalářské práce zpracované v roce 2013 a poznatků získaných studiem vybraných šachových problémů, např. se seznamte se s možnostmi řešení tzv. „efektu horizontu“.
2. Zjistěte možnosti implementace zahájení šachových partií a koncových fází šachových partií, zvolte vhodná řešení a implementujte je.
3. Ověřte, zda je možné dosáhnout vyšší hloubky prohledávání pro šachový algoritmus, vyberte vhodný způsob zvýšení hloubky vyhledávání a podle něj upravte implementaci šachového algoritmu zpracovanou v rámci bakalářské práce.
4. Analyzujte aktuální způsob statické evaluace pozic, statickou evaluaci rozšiřte o další aspekty, popřípadě upravte aspekty stávající.
5. Vybranou část algoritmů implementujte ve zvoleném programovacím jazyku a realizované algoritmy ověřte na vhodně zvolených šachových úlohách.
6. Dosažené výsledky objektivně zhodnoťte, popř. rozeberte možnosti dalšího zdokonalení či rozšíření zpracované úlohy.

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Prof. Ing. Václav Matoušek, CSc.

Email: matousek@kiv.zcu.cz

Vloženo: 27.5.2017 v 01:20:11

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoProf. Ing. Václav Matoušek, CSc.
matousek@kiv.zcu.cz
Prof. Ing. Václav Matoušek, CSc.
matousek@kiv.zcu.cz