Monitorace koncentrace glukózy pomocí nositelných zařízení

Související URL: http://diabetes.zcu.cz/

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


1. Seznamte se s dynamikou glukózy v lidském těle
2. Seznamte se s modelováním dynamiky glukózy
3. Vyhodnoťte korelaci mezi naměřeným elektrickým proudem a jeho interpretací jako koncentrace glukózy v podkoží
4. Navrhněte přenos navzorkovaného signálu senzoru v podkoží na tzv. chytrý mobilní telefon, který bude počítat parametry vybraného modelu dynamiky glukózy
5. Vypočítanou koncentraci glukózy zobrazte na dalším zařízení, např. tzv. chytré hodinky
6. Dle okolností simulujte použitá zařízení (např. senzor či hodinky) jiným zařízením, které by přehrávalo již naměřené hodnoty
7. Otestujte celé řešení s důrazem na aspekt realizace osobní sítě
Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Doc. Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.

Email: txkoutny@kiv.zcu.cz

Vloženo: 1.6.2017 v 01:20:08

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoDoc. Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.
txkoutny@kiv.zcu.cz
Doc. Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.
txkoutny@kiv.zcu.cz