Webová aplikace pro správu neurorehabilitačních programů

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


1. Seznamte se s desktopovou aplikací obsahující sadu neurorehabilitačních programů a již existujícím návrhem webové aplikace pro správu těchto programů.
2. Proveďte detailní analýzu současného stavu desktopové aplikace a návrhu webové aplikace z bodu 1 a její výsledky popište.
3. Na základě bodu 2 a konzultací s terapeutem navrhněte webovou aplikaci pro správu neurorehabilitačních programů, soustřeďte se zejména na vhodnou definici uživatelských rolí, návrh zpětné vazby mezi pacientem a terapeutem a zabezpečení ochrany dat.
4. Proveďte implementaci aplikace navržené v bodu 3, zároveň implementujte vybranou malou sadu jednoduchých neurorehabilitačních programů (inspirace v bodě 1).
5. Výslednou aplikaci důsledně otestujte a její funkcionalitu zároveň ověřte na sadě jednoduchých neurorehabilitačních programů implementovaných v bodě 4.
6. Zhodnoťte dosažené výsledky.

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Roman Mouček, Ph.D.

Email: moucek@kiv.zcu.cz

Vloženo: 8.6.2017 v 01:20:25

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoIng. Roman Mouček, Ph.D.
moucek@kiv.zcu.cz
Ing. Roman Mouček, Ph.D.
moucek@kiv.zcu.cz