Návrh řídící jednotky ultrazvukového průtokoměru s využitím modulu Arduino.

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Volné


- Návrh a realizace jednoduché přídavné desky k modulu Arduino Mini
- Programové vybavení pro řízení procesu měření průtoku a průtočného množství včetně komunikace s nadřazeným uzlem.
- Testy a vyhodnocení vlastností navrženého zařízení.
Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Doc. Ing. Vlastimil Vavřička, CSc.

Email: vavricka@kiv.zcu.cz

Vloženo: 21.6.2017 v 01:20:06

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoDoc. Ing. Vlastimil Vavřička, CSc.
vavricka@kiv.zcu.cz
Doc. Ing. Vlastimil Vavřička, CSc.
vavricka@kiv.zcu.cz