Měření zpoždění signálových vln.

Navržený typ práce: Diplomová práce     Celkový stav inzerátu: Volné


Hrubý popis:
Jedná se o vyhodnocení fázového zpoďění mesi dvěma signálovými vlnami pomocí korelačních metod.
Algoritmická část úlohy bude řešena pomocí Matlabu - zpracování naměřených průběhů.
Návrh metod podléhá tomu, aby bylo možno využít stávajících prostředků firmy Xilinx Ise pro jejich přímý převod do obvodů FPGA fy Xilinx.
Následuje implementace a ověření vlastností navržených algoritmů v prostředí Ise.
Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Doc. Ing. Vlastimil Vavřička, CSc.

Email: vavricka@kiv.zcu.cz

Vloženo: 21.6.2017 v 01:20:10

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoDoc. Ing. Vlastimil Vavřička, CSc.
vavricka@kiv.zcu.cz
Doc. Ing. Vlastimil Vavřička, CSc.
vavricka@kiv.zcu.cz