Rozšíření validátoru jazyka C pro embedded systémy

Jedná se o pokračování práce na projektu validátoru jazyka C dle standardu CERT C. Základní verze byla implementována formou BP na FIT ČVUT (práce obdržela cenu děkana)

Klíčová slova: CERT, C, coding style, preprocessor, validator coding rule, statická analýza kódu

Související URL: http://users.fit.cvut.cz/~belohja4/thesis/cert.pdf

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Volné


Základní verze validátoru je implementována jako jako
rozšíření LLVM/CLANG - nyní je potřeba tento validátor rozšířit tak, aby pokrýval co největší počet programátorských chyb.

Programovací jazyk: C++

Potřebné znalosti: OOP, C++

Naučite se: statická analýza kódu, LLVM
Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Jan Bělohoubek

Email: belohoub@ket.zcu.cz

Vloženo: 13.7.2017 v 08:06:00

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoIng. Martin Dostal, Ph.D.
madostal@kiv.zcu.cz
Ing. Martin Dostal, Ph.D.
madostal@kiv.zcu.cz