Využití zvýšené EMG aktivity k výběru jednoho ze zvukových nebo obrazových stimulů.

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


1. Prostudujte hardware dostupný na KIV pro měření biopotenciálů.
2. Prostudujte architekturu mikrokontroleru ARM STM32F429.
3. Navrhněte aplikaci, která měří EMG aktivitu a určuje stav kdy dojde k jejímu zvýšení (vícenásobné mrknutí, pohyb svalu apod.) v souvislosti s výskytem zvukového popř. obrazového stimulu.
4. Navrženou aplikaci implementuje na desce mikrokontroleru ARM STM32F4 discovery a důkladně otestujte její funkčnost
5. Diskutujte dosažené výsledky.

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Pavel Mautner, Ph.D.

Email: mautner@kiv.zcu.cz

Vloženo: 5.9.2017 v 01:20:06

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoIng. Pavel Mautner, Ph.D.
mautner@kiv.zcu.cz
Ing. Pavel Mautner, Ph.D.
mautner@kiv.zcu.cz