Využití hlubokého učení v BCI systémech založených na evokovaných potenciálech SSVEP

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


1. Prostudujte literaturu týkající se elektroencefalografie (EEG), brain-computer interface (BCI) systémů založených na ustálených vizuálních evokovaných potenciálech (SSVEP) a neuronových sítí z kategorie deep learning.
2. Navrhněte jednoduchý BCI systém založený na detekci SSVEP.
3. Implementujte části systému, týkající se klasifikace EEG záznamu zvolenou neuronovou sítí.
4. Naměřte EEG záznamy vhodné k otestování klasifikace.
5. Ověřte implementaci na pořízených EEG záznamech a zhodnoťte dosažené výsledky.
Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Lukáš Vařeka

Email: lvareka@kiv.zcu.cz

Vloženo: 12.9.2017 v 01:20:09

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoIng. Lukáš Vařeka
lvareka@kiv.zcu.cz
Ing. Lukáš Vařeka
lvareka@kiv.zcu.cz