Digitální holografie pro 3D grafiku

Související URL: http://holo.zcu.cz

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


Cílem práce je seznámit se s problematikou digitální holografie (resp. počítačem generované holografie) a po dohodě s vedoucím práce navrhnout a implementovat řešení konkrétního problému, například implementaci nového algoritmu, urychlení stávajícího apod. Práce potenciálně vyústí ve výrobu studentem navrženého hologramu laserovou litografií.
Zájemci o popovídání si o tématu či jen o návštěvu laboratoře holografie jsou vítáni.

Pracovní verze zadání:
název: Počítačem generovaná holografie
1. Seznamte se s podstatou holografie a základními principy výpočetní fourierovské optiky.
2. Prostudujte metody generování digitálního hologramu syntetické 3D scény.
3. Vybranou metodu implementujte.
4. Výsledky implementované metody srovnejte s referenční metodou generování hologramu mraku bodových zdrojů světla.
Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Ing. Petr Lobaz, Ph.D.

Email: lobaz@kiv.zcu.cz

Vloženo: 20.3.2015 v 01:20:05

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoIng. Petr Lobaz, Ph.D.
lobaz@kiv.zcu.cz
Ing. Petr Lobaz, Ph.D.
lobaz@kiv.zcu.cz