Datový záznamník

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Volné


Navrhněte univerzální datový záznamník, který bude vyhovovat následujícím požadavkům:

1. Periodický sběr dat ze zvolených vstupních kanálů. Data budou vyžádána z připojených zařízení vysláním specifického požadavku.

2. Sběr neperiodických dat, zasílaných připojenými zařízeními na zvolených kanálech.

3. Ukládání (archivace) dat spolu s časovými značkami na nevolatilní paměťové médium.

4. Možnost dálkového (např. internet resp. GSM) čtení archivovaných dat, případně dálkové ovládání dalších funkcí záznamníku.

Nejprve zpracujte analýzu funkcí záznamníku.

Dále zvolte vhodnou platformu pro realizaci záznamníku a navrhněte softwarovou a podle potřeby též hardwarovou část záznamníku.

Záznamník podle možnosti realizujte z vyhodnoťte dosažené výsledky.

Pro akad. rok: 2017/2018

Vložil: Dr. Ing. Karel Dudáček

Email: dudacek@kiv.zcu.cz

Vloženo: 4.4.2015 v 01:20:03

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoDr. Ing. Karel Dudáček
dudacek@kiv.zcu.cz
Dr. Ing. Karel Dudáček
dudacek@kiv.zcu.cz