Grafová analýza komplexních sítí (INF/IS) (pro rok 2018/19)

Navržený typ práce: Bakalářská práce     Celkový stav inzerátu: Obsazené


V případě zájmu o toto téma mě kontaktujte a na osobní schůzce o tématu podiskutujeme: nyklm@kiv.zcu.cz

Cílem práce bude shromáždit data pro vytváření různých grafů či sítí a to včetně publikací, které je zmiňují. Sítě by měly být např. z oblastí bibliometrie, komunikace (např. emailová, datová), genů (interakce), mozku (propojení neuronů) atd.
Dále by sítě měly být vyhodnoceny grafovými algoritmy (míry centrality, PageRank, atd.) a důležité informace vizualizovány - k tomu by student měl využít volně dostupné programové frameworky (např. Pajek XXL, Gephi, atd.).
Po nastudování příslušných publikací by student měl být schopen diskutovat některé získané výsledky a případně doporučit zajímavé oblasti pro další analýzu získaných sítí.
Doporučená literatura: Barabási, Albert-László (2005): V pavučině sítí.

Vypsáno 22.4.2015.
Pro akad. rok: 2018/2019

Vložil: Ing. Michal Nykl, Ph.D.

Email: nyklm@kiv.zcu.cz

Vloženo: 23.4.2015 v 01:20:05

Zdroj: externí systém

Katedry

Zkratka katedryNázev katedryStavSchválilVedoucí práce
FAV/KIVKatedra informatiky a výpočetní technikySchválenoIng. Michal Nykl, Ph.D.
nyklm@kiv.zcu.cz
Ing. Michal Nykl, Ph.D.
nyklm@kiv.zcu.cz