Nápověda pro firmy

1. Registrace

 • Stáhněte si registrační formulář a vyplňte ho v elektronické podobě (ve Wordu).
 • Formulář nám pošlete v papírové i elektronické podobě (ve Wordu):
  • Emailem na technickou podporu - nemusíte podepisovat, pošlete nám pouze vyplněný Word. Z tohoto Word. dokumentu budeme Vaše údaje kopírovat do portálu spoluprace.zcu.cz.
  • Papírově (poštou) - formulář vytiskněte, podepište a následně zašlete na naši adresu. Tento dokument bude uložen v archivu a slouží jako oficiální potvrzení spolupráce mezi firmou a ZČU.
 • Přístupové údaje od nás dostanete v elektronické podobě na kontaktní email.
 • Registrace je zdarma.
 • Pokud chcete Vaší registraci zrušit, stačí kontaktovat technickou podporu.a všechna Vaše data budou obratem odstraněna.

 

2. Vkládání inzerátů

Firmy nabízejí spolupráci ZČU formou "inzerátů". Nejvhodnější období pro vložení inzerátů:

 • semestrální práce - před začátkem nebo na začátku semestru
 • kvalifikační práce (BP, DP) - v období únor - duben, studenti si kvalifikační práci vybírají řádově v období duben - červen
 • nelze vkládat: brigády a zaměstnání - tyto nabídky se automaticky importují z portálu jobs.cz a registrace na tomto portálu k tomu není třeba. Importují se všechny nabídky vhodné pro absolventy. 

 

Přibližný harmonogram akademického roku

 • 20.9. - začátek zimního semestru
 • 10.10. - zadávání semestrálních prací na ZS
 • 1.3. - zadávání semestrálních prací na LS
 • březen a duben - vypisování kvalifikačních prací katedrami.
 • duben až červen - výběr kvalifikačních prací pro následující akademický rok. Kvalifikační práce se vybírá vždy rok předem.

 

3. Obsah inzerátu

Vlastní text inzerátu záleží na typu (semestrální práce, bakalářská práce) a na dané katedře, které inzerát nabízíte. Můžete se také podívat do univerzitní knihovny na odevzdané kvalifikační práce za celou ZČU. Doporučení pro volbu obsahu:

3.1 Semestrální práce

Obsah může být libovolný. Zadání práce bude třeba upravit dle požadavků daného předmětu a vyučujícího. Semestrální práce je včetně všech výstupů veřejná. 

 

3.2 Bakalářská práce

Většinou má pevnou strukturu, která se liší zejména mezi technickými a humanitními fakultami. Nejlepší volbou je inspirace schválenými inzeráty dané katedry. Aktuální pravidla pro kvalifikační práce v daném oboru jsou většinou zveřejněna na Coursewaru

Ukázka zadání BP pro technické obory:

 1. Seznamte se .. / Prostudujte ..
 2. Proveďte analýzu ...
 3. Navrhněte ...
 4. Výsledný produkt důkladně otestujte ...
 5. Výsledky kriticky zhodnoťte a porovnejte s ...

Zveřejnění kvalifikační práce: bakalářská práce je ze zákona veřejná a není možné jí jakýmkoliv způsobem utajovat. Práce bude zveřejněna v tištěné i elektronické podobě včetně všech případných sw výstupů. Platí přísný zákaz podepisování NDA s našimi studenty. 

 

3.3 Diplomová práce

Většinou platí stejné podmínky jako u bakalářské práce. Rozsahově je samozřejmě větší než BP.

Zveřejnění kvalifikační práce: diplomová práce je ze zákona veřejná a není možné jí jakýmkoliv způsobem utajovat. Práce bude zveřejněna v tištěné i elektronické podobě včetně všech případných sw výstupů. Platí přísný zákaz podepisování NDA s našimi studenty. 

 

3.4 Odborná praxe

Odborná praxe má návaznost na konkrétní vyučovaný předmět na ZČU. Na základě této odborné praxe musí student získat zápočet. Cílem odborné praxe je zvýšit znalosti a dovednosti našich studentů a není tedy možné studenty využívat na realizaci manuálních a neodborných činností. Tento izerát by měl obsahovat:

 • požadované znalosti studentů pro realizaci praxe - např. seznam technologií a postupů
 • očekávaný ročník studia - např. 3. ročník bc studia nebo student navazujícího studia. Inzerát nesmí být zaměřen na absolventy, ale musí jít o aktuální studenty. Inzeráty obsahující formulace typu "vhodné pro absolventy" budou okamžitě odstraněny.   
 • délku praxe - např. týden, měsíc, dle domluvy. Pozor: není možné požadovat praxi např. v délce 1 roku, neboť pak již nejde o odbornou praxi při studiu. 

Povinnosti firmy související s odbornou praxí:

 • firma musí určit pracovníka, který se bude studentovi věnovat
 • firma musí připravit plán praxe dle požadavků katedry a po skončení praxe napsat závěrečnou zprávu o průběhu praxe
 • firma by neměla vyžadovat podepsání NDA. Ve většině případů je podepisování NDA zakázáno a v ostatních případech je to třeba předem konzultovat s katedrou.

Pozor: nejedná se o brigádu a nesmí s ní být zaměňována. Všechny nabídky zaměstnání a brigád budou odstraňovány a při opakovaném porušení může být zakázáno vkládání inzerátů tohoto typu.  

 

3.5 Zaměstnání a brigáda

Pozor: tyto nabídky nelze na tomto portálu vkládat přímo. Všehchny nabídky se automaticky importují z portálu jobs.cz a registrace na tomto portálu k tomu není třeba. Importují se všechny nabídky vhodné pro absolventy z Plzeňského kraje.

 

4. Pravidla použití komunikačního portálu

Firma může

 • na tento komunikační portál vkládat inzeráty, které obsahují dostatečné množství pravdivých informací:
  • název - každý inzerát musí mít stručný a jasný název
  • stručný popis - 1-2 věty, stručný popis zadání
  • obsah - každý inzerát musí mít obsah, ve kterém je jasně vysvětlen cíl práce.
  • související URL - tato URL adresa je dobrovolná a měla by směrovat na konkrétní informace související se zadáním práce
 • do sekce studium vkládat pouze inzeráty přímo související se studiem

 

Firma nesmí

 • sekci studium používat k nabízení brigád
 • sekci studium používat k nabízení neodborných praxí nebo praxí, které nemají vztah ke studiu na ZČU. Odborná praxe by měla mít návaznost na konkrétní vyučovaný předmět, nebo aspoň obor, na ZČU.
 • do obsahu inzerátu vkládat pouze odkazy na své vlastní stránky
 • vkládat inzeráty, které neobsahují dostečné množství informací o zadaném tématu práce a které vyžadují návštěvu souvisejícího URL. Tento portál slouží obdobně jako inzertní server, ale rozhodně se nejedná o katalog odkazů!

 

5. Ochrana osobních údajů a GDPR

Všechny Vaše údaje používáme pouze k účelům, ke kterým jste dali souhlas v rámci portálu spoluprace.zcu.cz nebo dle Vašich partnerských smluv. Na portálu spolupráce.zcu.cz zpracováváme pouze veřejné údaje právnických osob a na ty se GDPR nevztahuje. Vaše údaje využijeme zejména:

 • ke komunikaci týkající se studentských prací - semestrálky, bakalářky, diplomky,
 • ke komunikaci v oblasti odborných praxí - nabídka, poptávka, upřesnění požadavky,
 • zasílání automatických informačních emailů (připravujeme) týkající se Vaší firmy a Vašich inzerátů na portálu spoluprace.zcu.cz (zasílání lze kdykoliv vypnout);
 • informace o novinkách, změnách na portálu spoluprace.zcu.cz,
 • informace o průběhu akademického roku a nejvhodnější době publikace různých typů studentských prací.

Vaše údaje zpracovává a aktualizuje osoba pověřená technickou údržbou a provozem portálu spolupráce.zcu.cz. Ostatní zaměstnanci nemají k údajům přístup, pokud nejsou zobrazeny jako součást inzerátu na veřejné části webu.  

Kontrola údajů: všechny Vaše evidované údaje si můžete zobrazit po přihlášení do administrace. Žádné jiné údaje o Vás nemáme k dispozici. Aktualizaci nebo odstranění údajů provede technická podpora na základě Vaší emailové žádosti.