Postup schvalování inzerátů pro zaměstnance ZČU

 • Cílem schvalování inzerátů je potvrzení, že Vaše katedra s nabídkou souhlasí a že toto téma nabízí svým studentům.
 • Předpokládá se aktivní komunikace s danou firmou. Firmu je možné požádat o libovolnou úpravu inzerátu.
 • Je vhodné firmu upozornit v momentě, kdy si nějaký student toto téma vybere.
 • Tento komunikační portál usnadňuje navázání spolupráce mezi ZČU a okolním prostředím. Rozhodně však nenahrazuje osobní kontakt.
 • Můžete schvalovat pouze nabídky pro Vaše pracoviště. Pokud máte zájem o jiné téma, musíte požádat přímo firmu o jeho nabídnutí Vašemu pracovišti.

 

1. Přihlášení

 • Nejdříve se musíte přihlásit.
 • Odkaz pro přihlášení najdete na všech stránkách vlevo dole. 

 

2. Přihlášení pro zaměstnance

 • Na této obrazovce zvolíte tlačítko "Zaměstnanec - přihlásit se"

 

3. Přihlášení přes WebAuth

 • Přihlášení probíhá standardně s využitím Vašeho orion loginu a hesla.

 

4. Administrace

 • Nyní se nacházíte v administrační části webu. Poznáte to podle nového odkazu Administrace. Označeno zelenou šipkou.
 • Schvalování inzerátů probíhá v sekci katedra - označeno červenou šipkou.

 

5. Katedra

 • Nyní zvolíte odkaz Přehled katedry, kde najdete přehled inzerátů nabídnutých jednomu z Vašich pracovišť.

6. Přehled pracoviště

 • Tento přehled zobrazuje počty inzerátů pro Vaše jednotlivá pracoviště. 
 • Sloupec nabídky obsahuje údaj o počtu nabídnutých inzerátů, které čekají na schválení.

7. Seznam inzerátů

 • Stisknutím tlačítka Čeká na schválení se dostanete na stránku umožňující schválení nebo odmítnutí inzerátu.

 

8. Schválení inzerátu

 • Na této stránce můžete inzerát schválit nebo odmítnout.
 • Schválení nebo odmítnutí se provede výběrem v selectboxu a následným stisknutím tlačítka uložit.
 • V případě, že máte ve Stagu nastaveno právo katedry, tak můžete danému inzerátu rovnou nastavit libovolného vedoucího práce. V tomto případě zadáváte jeho orion login.