Studium

Tato část portálu umožňuje výběr:

 

Výběr kvalifikační práce (BP, DP)

1. V případě výběru kvalifikační práce (bakalářská práce, diplomová práce) se vždy vybírá práce z Vaší katedry a z následujícího akademického roku.
Příklad: v akademickém roce 2013/2014 si budu vybírat kvalifikační práci pro akademický rok 2014/2015 z katedry XY.

2. Výběrem kvalifikační práce a její online rezervací v tomto systému automaticky nedochází k přidělení této kvalifikační práce. Řádný postup stanovuje vždy Vaše katedra.

3. Můžete si vybírat nové kvalifikační práce i témata přiřazená ostatním katedrám. Vaše katedra Vám však musí toto téma schválit a přidělit interního vedoucího z řad akademických pracovníků katedry.