Diplomová práceNalezeno 71 odpovídajících inzerátů.

TémaKatedraVypsalStavAkad. rok
Metody aproximace skalarnich dat a RBF pro vizualizaci    VolnéKIVProf. Ing. Skala, CSc.Volné2022/2023
Aktivní potlačování šumu v reálném čase    VolnéKIVIng. Ekštein, Ph.D.Volné2022/2023
Akustické podněty a odhad hodnoty prahu percepce sluchu    VolnéKIVIng. Nový, Ph.D.Volné2022/2023
Algoritmy pokryti a jejich aplikace v praxi pro budovani siti 5G    VolnéKIVProf. Ing. Skala, CSc.Volné2022/2023
Analýza a vizualizace závislostí v C projektech    VolnéKIVIng. Lipka, Ph.D.Volné2022/2023
Analýza akustických podnětů jako terapeutické pomůcky    VolnéKIVIng. BrůhaVolné2022/2023
Analýza vlastností referencí v odborných publikacích a jejich změn v čase    VolnéKIVDoc. Ing. Fiala, Ph.D.Volné2022/2023
Anotace snímků (více témat)    VolnéKIVIng. Včelák, Ph.D.Volné2022/2023
Aproximace rozsáhlých roztroušených 2D dat pomocí RBF s využitím "význačných" bodů    VolnéKIVProf. Ing. Skala, CSc.Volné2022/2023
Automatické vyhodnocení četnosti výskytu chyb    VolnéKIVIng. Lipka, Ph.D.Volné2022/2023
Charakteristiky OSS projektů pro selektivní těžbu a analýzu jejich dat    ObsazenéKIVIng. PíchaObsazené2022/2023
Continuous Integration pro JS stack v GitLabu    ObsazenéKIVPeoplePath s.r.o.Obsazené2022/2023
Datová vrstva generátoru dokumentů    VolnéKIVCCA Group a.s.Volné2022/2023
Demonstrační aplikace pro laboratoř techniky    ObsazenéKIVDoc. Ing. Váša, Ph.D.Obsazené2022/2023
Detekce a lokalizace polohy klepnutí na desku    ObsazenéKIVIng. Mainzer, Ph.D.Obsazené2022/2023
Detekce nevhodného složení potraviny z fotografie její etikety    ObsazenéKIVIng. Nykl, Ph.D.Obsazené2022/2023
Detektor spánkové apnoe (poruchy dýchání)    VolnéKIVIng. Mainzer, Ph.D.Volné2022/2023
Diagnostika a injektování chyb do systému SmartCGMS    VolnéKIVDoc. Ing. Koutný, Ph.D.Volné2022/2023
Experimentalni overeni metod aproximace lekarskych dat    VolnéKIVProf. Ing. Skala, CSc.Volné2022/2023
Extrakce metadat o událostech z textů v přirozeném jazyce    VolnéKIVIng. SidoVolné2022/2023