Diplomová práceNalezeno 53 odpovídajících inzerátů.

TémaKatedraVypsalStavAkad. rok
Akustické podněty a odhad hodnoty prahu percepce sluchu    VolnéKIVIng. Nový, Ph.D.Volné2023/2024
Algoritmy pro geodata    VolnéKIVProf. Dr. Ing. KolingerováVolné2023/2024
Analýza akustických podnětů jako terapeutické pomůcky    VolnéKIVIng. BrůhaVolné2023/2024
Analýza CT snímků dřeva    VolnéKIVIng. Lenc, Ph.D.Volné2023/2024
Analýza rozložení stránky (Layout analysis)    VolnéKIVDoc. Ing. Král, Ph.D.Volné2023/2024
Analýza vlastností referencí v odborných publikacích a jejich změn v čase    VolnéKIVDoc. Ing. Fiala, Ph.D.Volné2023/2024
Anotování rozpoznaného textového obsahu ve snímcích    ObsazenéKIVIng. Včelák, Ph.D.Obsazené2023/2024
Automatická evaluace výsledků samostatných prací v předmětech WEB a OKS    ObsazenéKIVDoc. Ing. Herout, Ph.D.Obsazené2023/2024
Automatické dotazování (prompting) modelů pro zpracování textových dat.    ObsazenéKIVIng. Konopík, Ph.D.Obsazené2023/2024
Automatické shlukování skenovaných dokumentů    VolnéKIVIng. Martínek, Ph.D.Volné2023/2024
Automatické vyhodnocení četnosti výskytu chyb    ObsazenéKIVIng. Lipka, Ph.D.Obsazené2023/2024
Automatizace nasazení a správy síťových zařízení    ObsazenéKIVIng. Šimek, Ph.D.Obsazené2023/2024
Datová vrstva generátoru dokumentů    VolnéKIVCCA Group a.s.Volné2023/2024
Detekce a lokalizace polohy klepnutí na desku    VolnéKIVIng. Mainzer, Ph.D.Volné2023/2024
Detekce driftu konfigurace síťových komponent v síti Webnet    ObsazenéKIVIng. Otta, Ph.D.Obsazené2023/2024
Detekce návyků    VolnéKIVDoc. Ing. Koutný, Ph.D.Volné2023/2024
Detekce nevhodného složení potraviny z fotografie její etikety    ObsazenéKIVIng. Nykl, Ph.D.Obsazené2023/2024
Detekce pohybujících se předmětů v prostoru pomocí optických senzorů a umělé inteligence    VolnéKIVLeuze Engineering Cz ...Volné2023/2024
Detektor spánkové apnoe (poruchy dýchání)    VolnéKIVIng. Mainzer, Ph.D.Volné2023/2024
Distribuovaná inteligence a její aplikace pro monitoring diabetického pacienta    VolnéKIVIng. ÚblVolné2023/2024